دوره ها شامل ترکیبی از سخنرانی ها و تجزیه و تحلیل موارد سیاستی، بررسی شواهد، تجزیه و تحلیل نظری و کارگروهی، ایفای نقش و ارائه، خواهد بود.

  • در هر یک از سه فصل دوره،آموزش به طور همزمان شامل ترکیبی از سخنرانی ها و تجزیه و تحلیل موارد سیاستی، بررسی شواهد، تجزیه و تحلیل نظری و کارگروهی، ایفای نقش و ارائه، خواهد بود. تعدادی از سخنرانی ها توسط سیاستگزاران برای ارایه تجربیات سیاستگذاری تجزیه و تحلیل، ارایه خواهد گردید.شرکت در کلاس ها اجباری هستند و انتظار می رود که در هرفصل تکلیف کتبی پایان هر فصل را در تحلیل سیاست، زیر نظر استاد معرفی شده، با کیفیت مطلوب توسط دانش پذیر، ارائه شود.
  • آموزش های ارایه شده به صورت مباحث نظری و مورد کاوی سیاستی صرفا به عنوان یک چهارچوب اولیه در نظر گرفته شده اند، و شما را قادر می سازند تا ساختاری را برای تحقیق و مطالعه بیشتر خود فراهم کنید. علاوه بر زمان کلاس های "رسمی"، انتظار داریم دانش پذیران،حداقل دو برابر آن ساعت را صرف ”مطالعه خودآموز" مرتبط با دروس ارائه شده کنند.
  • تدریس زمان بندی شده ممکن است فقط چند ساعت در هفته باشد، اما خواندن و نوشتن و مطالعه بیشتر می بایست همراه آن انجام شود.
  • مقاله ها، پروژه ها و سایر تکالیف دوره ای، هفته های کاری کامل را تشکیل می دهند. به یاد داشته باشید، انگیزه شخصی و تعهد کاری، کلید موفقیت هستند!
ارسال شده در
دوره ها

دوره آموزشی

نظرات

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دوره سیاستگذاری عمومی اجرایی برای سیاستگذاران

دوره های تخصصی

به کمک نیاز دارید؟

کپی رایت 2023, سیاستگذاری عمومی. تمامی حقوق سایت محفوظ است.